Baza Ofert Inwestycyjnych - moduł bofin systemu netadmin

BOFIN      netadmin

Baza Ofert Inwestycyjnych

dla jednostek publicznych i organizacji

Treść strony

Deklaracja dostępności

extranet Joanna Paździerska, nie będąc podmiotem zobowiązanym, zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bofin.extranet.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-16.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-16.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez właściciela strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominik Raś, dominik.ras@extranet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 733 533 090.

W przypadku stwierdzenia niedostępności strony internetowej lub jej elementów prosimy o kontakt z w/w osobą kontaktową.

Dostępność architektoniczna

Parking przy biurze nie udostępnia specjalnych i oznakowanych miejsc parkingowych. Do budynku, gdzie znajduje się siedziba firmy, prowadzi jedno wejście ze schodami (bez podjazdu i bez platformy przyschodowej). Na pierwsze piętro prowadzą schody (brak windy). Budynek nie jest wyposażony w urządzenia dla osób niewidomych i słabowidzących. Toalety nie są dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Stopka strony